Anna Pedowicz

Jestem psychologiem, terapeutką uzależnień, trenerką umiejętności psychospołecznych, arteterapeutką.

Prowadzę terapię indywidualną, terapię rodzinną, terapię grupową oraz warsztaty rozwojowe i grupy wsparcia. Edukuję i wspieram osoby doświadczające przemocy domowej, osoby uzależnione, współuzależnione.

 

Doświadczenie w zawodzie psychologa zdobywałam pracując w placówkach ambulatoryjnych, oddziałach stacjonarnych, fundacjach wspierających osoby w kryzysie.

Jestem magistrem psychologii  oraz absolwentką szkoły psychobiologii, która uczy pracy w nurcie totalnej biologii, opiera się na badaniach nad biochemią komórki, które dostarczają przekonujących dowodów na to, że umysł i ciało są ze sobą wzajemnie połączone, a myśli wpływają na biologię ciała i sposób naszego funkcjonowania.

Close Menu