wsparcie dla kobiet

Potrzebujesz wsparcia?

A może znasz kobietę, która zmaga się z trudną sytuacją życiową: rozwód, przemoc, zwolnienie z pracy, kryzys w związku, depresja, menopauza, kryzys wartości, choroba z którą się zmaga.

Bardzo często kobiety czują się siłaczkami, wydaje im się że same sobie ze wszystkim poradzą. 

Ich matki i babki sobie radziły to czemu one nie dadzą rady. A no temu że świat się szybko zmienia i często stare przekonania, które dziedziczymy po naszych przodkiniach nie przystają do obecnej rzeczywistości. A kobiety chcą być siłaczkami. Dziś kobieta pracuje na równie z mężczyzną, jej role życiowe się poszerzyły a mężczyźni pozostali przy swoich rolach życiowych. Kobiety chcąc sprostać kobiecym obowiązkom i zarabiać pieniądze zapominają często o swoich potrzebach, przyjemnościach, zdrowiu.

Powstaje dobra przestrzeń na kryzys, nikt nie jest niezniszczalny, wydaje się jednak że dużo kobiet o tym zapomina i pracuje ponad miarę, biorąc wszystkie obowiązki na siebie.

Wsparcie dla kobiet polega na spojrzeniu z wielu perspektyw na życie, które wiodę, dostrzeżenie nowych możliwości wyjścia z kryzysowej sytuacji, zweryfikowaniu przekonań, które już są przestarzałe.

Close Menu