DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików

DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików

 Zjawisko to w Stanach Zjednoczonych zostało zdefiniowane i zaczęło być badane w latach 70-tych. W Polsce rozpowszechniło się w latach 80-tych.

DDA to osoby, które dorastały i wychowywały się w rodzinie, w której jedno z rodziców nadużywało alkoholu. Takie rodziny nazywamy rodzinami dysfunkcyjnymi.

Na skutek długoletniego zamieszkiwania pod jednym dachem z osobą nadużywającą alkoholu, w psychice członków rodziny pojawia się szereg problemów, które utrudniają w życiu dorosłym czerpanie satysfakcji z życia.

W dorosłym życiu, takie osoby rzadko uświadamiają sobie, że ich złe samopoczucie, lęki, brak wiary w siebie, poczucie osamotnienia bezsilności, kolejny nieudany związek może mieć swoje źródło w dzieciństwie, gdzie jedno z rodziców nadużywało alkoholu.

Często wydarzenia z teraźniejszości np. krytyka szefa, kłótnia z partnerem, drobne niepowodzenia pobudzają emocje z dzieciństwa uruchamiając stare schematy zachowań.

Oto najważniejsze przeżycia jakich doświadcza dziecko wychowując się w rodzinie z problemem alkoholowym:

 • Odrzucenie przez jedno lub oboje rodziców – pijący rodzic nawet jeśli okazuje miłość to szybko przemienia ją w złość lub obojętność. Dziecko czuje się często odrzucone, gdyż rodzic wybrał alkohol.
 • Nieprzewidywalność zachowań i reakcji – dziecko w takim domu nie jest w stanie przewidzieć co może się wydarzyć, czy będzie awantura, jak się skończy, czy rodzic przyjdzie pijany, czy Tm razem dotrzyma obietnicy itp.
 • Atmosfera zagrożenia i napięcia.
 • Przemoc – atmosferę emocjonalną w rodzinie alkoholowej często wypełnia napięcie, zagrożenie, związane z groźbą wybuchu awantury.
 • Chwiejne autorytety. Brak jednoznacznego systemu wartości – rodzice nie są autorytetami dla swoich dzieci. Buduje to swoisty brak zaufania, gdyż rodzice często nie dotrzymywali obietnic, kłamali i zmieniali zdanie.

W efekcie powyższych doświadczeń, w życiu dorosłym wytwarzają się reakcje emocjonalne i schematy zachowań:

 • Lęk przed odrzuceniem.
 • Poczucie osamotnienia.
 • Osoby, które wychowały się w rodzinie z problemem alkoholowym w życiu dorosłym często są nieufne i mają potrzebę trzymania dystansu wobec innych. Chcąc sobie z tym poradzić mogą celowo unikać kontaktu.  
 • Zamrożenie uczuć – dzieciństwo przekonało ich, że uczucia nie zostają odwzajemnione, dlatego żeby znieść lęk i cierpienie – wytworzyły mechanizm obronny zwany „ZAMROŻENIEM UCZUĆ”.
 •  Wyparcie własnych potrzeb – w kontaktach z ludźmi osoby DDA starają się spełniać oczekiwania innych, zapominając o swoich.
 •  Potrzeba stałego kontrolowania siebie i innych – rodzina z problemem alkoholowym to życie w chaosie, żeby sobie z tym poradzić powstaje silna potrzeba kontrolowania. DDA w dorosłym życiu czują się odpowiedzialni za wszystko i wszystkich.
 • Lęk przed zmianą, poczucie zagrożenia – nowe sytuacje dla DDA odbierane są jako zagrażające. Często nie podejmują wyzwań, czując że i tak się nie uda np. szukanie lepszej pracy, podejmowanie ryzyka itp.

Dodaj komentarz

Close Menu